Poštujući kanone pravoslavne crkve izradjujemo ikone u duborezu plitkog reljefa u kome ikona zadržava sve potrebne elemente duhovnosti i karakteristike pravoslavne ikone.

Pravoslavni hrišćani u ikonama vide stvarno Božje prisustvo i oni se pred ikonom mole Bogu. Zbog toga se ikone stavljaju u kuće, hramove i druga mesta. Dom u kome nema ikone za pravoslavne je nečisto i pusto mesto.