Ikonostas je pregrada koja odvaja oltarski prostor od ostatka crkve , a na kome se nalaze ikone . Reč je grčkog porekla i izvorno znači "mesto za ikone" (ikono stazis).

Ikonostas u duborezu obično izradjujemo od parenog oraha, zato sto se u njemu moze ostvariti najveci kvalitet duboreza. Na njemu postoje troja vrata, carske i djakonske dveri. Od čega se u malim crkvama moze odstupiti, zbog prostora i onda se prave samo carske i jedne djakonske dveri. Ikone se ugrađuju u razvijeni ikonostas po određenim crkvenim kanonima.

Bolman

Crkva: Sv. Apostola Petra i Pavla

Detaljnije

Gakovo

Crkva: Sv. Proroka Ilije 

Detaljnije

Maribor

Crkva: Sv. Ćirila i Metodija

Detaljnije

Plemetina

Crkva: Sv. Kneza Lazara

Detaljnije

Poloj - Bosanski Brod

Crkva: Sv. Petra i Pavla

Detaljnije

Portorož

Crkva: privatna

Detaljnije

Prilužje

Crkva: Preobraženje Gospodnje

Detaljnije

Sočanica

Crkva: Sv. Jovan Bogoslov

Detaljnije

Ikonostas Suvi Do

Suvi Do

Crkva: Sv. Paraskeva

Detaljnije

Ikonostas Vranje

Vranje

Crkva: Vaznesenje Gospodnje

Detaljnije

Ikonostas Vrhnika

Vrhnika

Crkva: Privatna

Detaljnije

Ikonostas Vukovar

Vukovar

Crkva: Sv. Petke

Detaljnije

Jovanovac

Crkva: Začeće Sv. Jovana Preteče i Krstitelja

Detaljnije