Radionica "Dimitrijević" poklanja posebnu pažnju izboru i pripremi drveta, što je prvi preduslov kvaliteta proizvodnje.

Odabir odgovarajuće vrste drveta je prvi korak u stvaranju naših proizvoda. Za tu svrhu koristimo prvoklasnu građu oraha, hrasta, divlje trešnje i javora. Priprema ovog drveta za dalji proizvodni tok zahteva visoku tehnologiju prerade drveta sa propisanim parametrima vlažnosti drveta kao i zaštitom istog od nagrizajućih insekata.

Za postizanje najboljeg kvaliteta i u tehnološkom delu obrade, zahvalni smo frekventnom nadzoru tehnologa. Za stolarski deo posla obratili smo se renomiranoj radionici "Janković" čija duga tradicija rada u ovoj oblasti garantuje kvalitet proizvoda i sa ovog aspekta.

Način ručnog rada zahteva profesionani alat za ovu oblast, a radionica "Dimitrijević" poseduje alat uvoznog kvaliteta.

Boje, lakovi kao i način sušenja predmeta su posebna briga radnika, sa obzirom da su to završni radovi na drvetu koji daju pravu dušu i oplemenjuju proizvode koji izlaze iz naših ruku i dolaze u vaše domove.

Izborom drveta, njegovom tehnološkom pripremom, izborom prave stolarske radionice i našom ogromnom ljubavlju prema duborezu stvorili smo uslov da naš proizvodni sistem Vama pruži i garantuje kvalitet proizvoda.

Zato i jesmo,

Vaša radionica za izradu duboreza "Dimitrijević"

Proces rada – Duborez Dimitrijević