Tradicija je na našoj strani

Tradicija radionice “Dimitrijević” seže duboko u vek za nama i sa ponosom nastavlja započeta majstorska dela Šumadijskih rezbara.

Početkom devedesetih, rešeni da nastavimo i usavršimo tradicionalni stil izrade ikonostasa, osnivamo našu majstorsku radionicu. U nizu godina koje su usledile na mnogobrojnim umetničkim manifestacijama i kolonijama to majstorsko umeće smo i potvrdili.

Ipak, naš najdraži dokaz nastavljanju tradicije, naših predaka, jesu brojne novosagrađene Crkve i obnovljeni hramovi sa našim crkvenim inventarom u njima.

Podjednakim kvalitetom radimo, na nameštaju i različitim predmetima i sa ornamentikom na osnovu priloženog uzorka.

Posebno smo ponosni na našu izradu čuture, koja je tradicionalni inventar svake kuće u Srbiji već vekovima. Svaki primerak naše čuture rezbarimo sa posebnom pažnjom i takvom ornamentikom koja je jedinstvena i pripada velikoj tradiciji radionice "Dimitrijević".

Pogledajte naše radove