Radionica za izradu duboreza "Dimitrijević" je posebno ponosna na izradu tradicionalne srpske čuture (buklije ili pljoske) u duborezu.

Gotove čuture od jezgra javora ili vrbe, koje su napravili vešti majstori iz Bajine Bašte, ručnim radom u duborezu pretvaramo u unikatne komade nezaobilaznog inventara svakog srpskog domaćina. Ornamentikom koja je jedinstvena i zanatskim izrazom koji je prepoznatljiv za radionicu za izradu duboreza "Dimitrijević" izradjujemo čuture u tri osnovne veličine:

  • Čuture u duborezu od 0,5l
  • Čuture u duborezu od 1,0l
  • Čuture u duborezu od 1,5l