Tradicija radionice “Dimitrijević” seže duboko u vek za nama i sa ponosom nastavlja započeta majstorska dela Šumadijskih rezbara.

Početkom devedesetih godina prošlog veka rešeni da nastavimo i usavršimo tradicionalni stil duborezačkog umeća osnivamo našu majstorsku radionicu.

U nizu godina koje su usledile na mnogobrojnim umetničkim manifestacijama i kolonijama to majstorsko umeće smo potvrdili I usavršili do tačke kada je duborez naše radionice postao sinonim za kvalitet, aršin za uporedjivanje i uzorak za plagiranje.

Ipak, naš najdraži dokaz nastavljanju tradicije jesu brojne novosagradjene crkve i obnovljeni hramovi sa našim crkvenim inventarom u njima. Dokaz kvaliteta izrade jesu zadovoljni uživaoci iskonskog i originalnog ručno radjenog duboreza i njihove dalje preporuke. Radionica za izradu duboreza "Dimitrijević" poklanja posebnu pažnju izboru i pripremi drveta, što je prvi preduslov kvaliteta proizvodnje.